Hakkımızda

Gelecekle tanışın

Türkiye’nin doğru adımları atarak planlı büyüme ve yapılanma dönemine girmiş olduğu bu yeni bin yılda, inşaat ve mühendislik hizmetlerinin üretiminde üç ana unsur öne çıkmaktadır;

 • Doğru planlama ve bütçelendirme
 • Uluslararası kalite standartlarının sağlanması
 • Hızlı ve zamanında iş teslimi

Renovasyon çalışmalarından kapsamlı inşaat projelerine kadar bütün alanlarda bu üç faktör, her sektörden yatırımcı firmalar için kilit bir önem taşımaktadır. Yılmazhanmap olarak bizler de bu faktörlerin sağlıklı olarak incelenip hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenebilmek arzusundayız.

 

Yılmazhanmap çatısı altında;

 

 • Röleveler ( 3D Cephe, Ağaç vb.)
 • Arsa Aplikasyonları, Konum Tespiti
 • Hafriyat Kazı Aplikasyonları ve Kübaj Hesapları
 • Arazi ve İnşaat Ölçmeleri
 • Alt ve Üst Yapı Uygulamaları
 • Sayısal Haritalar
 • Topoğrafik Haritalar
 • Şeritvari Haritalar
 • Halihazır Haritalar
 • İmar Uygulamaları
 • Kadastral Planlar
 • Yol ve Kavşak Projeleri
 • İmar Uygulama ve Plan Tadilatları
 • Tasarım
 • Projelendirme
 • Proje Yönetimi ve Taahhüt

 

Alanlarında çalışan ekiplerimiz yerli ve yabancı sanayi kuruluşlarının Otel, Fabrika, Ofis, İdari bina, Alış veriş Merkezleri, Sinema, Call-Center gibi çalışmalarının hem tasarım ve projelendirme, proje yönetimi, aplikasyon ve imar uygulamalarında yer almakta, hem de söz konusu işlerin taahhüt aşamasında etkin olarak görev yapmaktadır. Projelerin yüksek standartlarda ve öngörülenden çabuk, hızlı bir şekilde tamamlanması konusundaki uzmanlığımız, ön plana çıkmaktadır.

 

Kuruluşumuzdan bu yana kurumsallığa verdiğimiz önem ve bu anlamda attığımız büyük ve cesur adımlar ile, iç dinamiklerini ve kendisini daha güçlü ve rekabet gücü yükselen bir yapıya dönüştürerek, hizmetlerini daha geniş pazarlara sunmasını olanaklı hale getirecek çalışmalara yönelmiş bulunmaktayız.

 

Yılmazhanmap önümüzdeki yıllarda da temposunu düşürmeksizin büyüme ivmesini arttırmaya odaklanmıştır.

 

Yılmazhanmap, ürün ve hizmetlerinin toplam kalite yönetimi çerçevesinde, yüksek standartlarda uygulanmasını ve koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanmasını, iş ortaklarımız ile köklü ve güvenilir ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır.